fbpx

1.2. Kompjuterat, Hardware, Software

Çfarë është një kompjuter?

  • Kompjuteri është një pajisje e aftë të kryejë llogaritje dhe të marrë vendime shumë herë më shpejt se njeriu.

Çfarë janë programet kompjuterike (Software):

  • Programet janë bashkësi instruksionesh që e kontrollojnë përpunimin e të dhënave të kompjuterit.

Çfarë janë “Hardware”?

  • “Hardware” quhet pjesa fizike (e prekshme) e kompjuterit.

Pajisjet e ndryshme të kompjuterit:

Tastiera, monitori, mouse-i, disqet, memorja, CD-ROM, etj.

  • 262 Posts
  • 0 Comments
Fiordi është kryeredaktor i Informatriks. Ai është i hapur për çdo sugjerim, ide apo thashethem që mund të keni.