1.5. Libraritë standarte në C++

  • Programet në C++ ndërtohen nga pjesë të veçanta të quajtura funksione dhe klasa.

Libraria standarte e C++ :

Koleksion i pasur i klasave dhe funksioneve të gatshme.

– Të krijuara nga:

  1. Programuesit e C++
  2. Programues të tjerë
  3. Nga vetë ne.
  • Bëjnë të mundur ripërdorimin e programit
  • Përmban një koleksion të pasur të klasave dhe funksioneve të gatshme për përdorim.
  • Përdorimi i librarive të gatshme në vend të shkrimit të këtyre librarive nga vetë ne, përmirëson përformancën e programeve tona dhe gjithashtu i shkurton ato.

 

Gjuhe te tjera te nivelit te larte:

Pascal, cobol, Fortran, Perl, C#, .Net, Visual Basic, Ada etj.

  • 262 Posts
  • 0 Comments
Fiordi është kryeredaktor i Informatriks. Ai është i hapur për çdo sugjerim, ide apo thashethem që mund të keni.