Keni dëshirë të kontribuoni dhe promovoni veten/faqen/uebsajtin tuaj në Informatriks? Shumë e thjeshtë!

Më poshtë mund të plotësoni formën e kontaktit me të cilin mund të na dërgoni artikuj, video/tutoriale, lajme rreth teknologjisë, të promovoni një produkt dhe gjithçka tjetër që ka lidhje me listën e temave të sugjeruara më poshtë:

Teknologji

Internet

Rrjete Sociale

Mobile

Sisteme Operimi

Tutoriale