Shkurtesat e tastierës në aplikacionin WhatsApp për Windows PC

Versioni desktop, i aplikacionit të njohur të mesazheve, WhatsApp, sapo është lëshuar për sistemin operativ Windows. Përdoruesit e PC-së mund të përdorin aplikacionin WhatsApp për desktop në Windows 10 ose Windows 7 duke e instaluar atë fillimisht dhe më pas duke skanuar kodin QR në desktop duke përdorur skanuesin e kodit QR në aplikacionin WhatsApp për mobile.

Aplikacioni WhatsApp për desktop vjen në dispozicion për atë përdorues të WhatsApp që përdorin PC-në për një periudhë të gjatë kohore çdo ditë. Duke instaluar aplikacionin WhatsApp për desktop, përdoruesit mund të dërgojn dhe të marrin tekst, audio dhe video mesazhe duke mos e prekur fare smartfonin. Kushti i vetëm është që smartfoni duhet të jetë i ndezur dhe të ketë një lidhje aktive interneti në mënyrë që të përdorni aplikacionin desktop.

Një nga karakteristikat kryesore të aplikacionit WhatsApp për desktop janë shkurtesat e tastierës. Ata të cilët preferojnë të përdorin shkurtesat e tastierës, në vend të përdorimit të mouse-it për çdo veprim, do të gëzohen kur të mësojnë se aplikacioni WhatsApp për desktop ofron shkurtesa për pothuajse çdo veprim përveç daljes jashtë aplikacionit.

Shkurtesat e tastierës të aplikacionit WhatsApp për desktop në Windows

Nëse keni instaluar aplikacionin WhatsApp në Windows 10/8/7, shkurtesat e tastierës mund t’i gjeni shumë të dobishme.

Filloni një bisedë të reCtrl+N
Krijoni një grup të riCtrl+Shift+N
Hapni statusin e profilitCtrl+P
ZhbëjCtrl+Z
Ri bëjCtrl+Shift+Z
PresCtrl+X
KopjoCtrl+C
NgjitCtrl+V
Zgjedh të gjithinCtrl+A
KërkoCtrl+F
ZmadhoCtrl+Shift+=
Përmasa aktualeCtrl+0
ZvogëloCtrl+-
Biseda tjetërCtrl+Shift+]
Biseda e mëparshmeCtrl+Shift+[
Arkivo bisedënCtrl+E
HeshtCtrl+Shift+M
Fshij bisedënCtrl+Backspace
Shëno si të palexuarCtrl+Shift+U
MbyllAlt+F4