Shqiptarët shpenzojnë 9.6 Petabyte në 3 muaj

Përdorimi i internetit po njeh rritje të konsiderueshme në Shqipëri. Sipas Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postar në tremujorin e parë të 2017-ës, sasia e trafikut të internetit në rrjetet celulare gjatë tremujorit të parë ishte rreth 9.6 milionë GB ose 9.6 Petabyte.

Ndryshimi tre mujor është plus 4.5%, kurse duke e krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë rritja është plot 26.5%. Këtu futen pajtimtarët që përdorin shërbimin e internetit të kompanive celulare përmes telefonave apo tabletëve.

Një përdorues aktiv i aksesit broadband celular ka përdorur 1.85GB internet në muaj, që përbën një rritje të ndjeshme me 140% ose 2.4 herë më shumë krahasuar me konsumin mestar mujor të vitit 2015.

Nga ana tjetër numri i pajtimtarëve më aksesBroadBand në internet nga rrjete fikse në tremujorin e parë të 2017, ishte në rreth 266 mijë me rënie të lehtë prej 0.1 % në krahasim me tremujorin e mëparshëm, por me një rritje me rreth 7.5 % në krahasim me të njëjtin tremujor në vitin 2016.

71% e pajtimtarëve me akses broadband në rrjete fikse ne fund te marsit ishin pajtimtarë me paketa të integruara Telefon, Internet, TV.

/ Top Channel 

  • 259 Posts
  • 0 Comments

Fiordi u njoh me kompjuterin dhe botën e tij kur ishte 6 vjeç, dhe shumë shpejt u shndërrua në pasionin e tij, dhe më pas zgjodhi që pasionin t’a kthejë në profesion, ku do të shtohej edhe dizajni grafik.Sigurisht, pa dalë nga territori i pasionit të tij.

I pëlqen të rrijë me orë të tëra duke lundruar në internet dhe thonë se prindërit e tij shkojnë mesatarisht 3 herë brënda natës tek dhoma e tij për t’i thënë “Fike kompjuterin tani dhe flij gjumë sepse është shumë vonë”…