Si të aktivizoni përjetë të gjithë aplikacionet e Adobe të çdo verisoni

Aplikacionet e Adobe janë më të kërkuarit në internet. Ato kryesojnë top listën në web-faqet e torrent-eve, tutorialeve në YouTube, dhe sigurisht, përdorimit shumë të gjerë në fushat e tyre respektive krahasuar me aplikacionet e tjerë të cilët kanë po të njëjtin funksion si ato.

Dhe sigurisht, si aplikacione kaq të rëndësishme dhe shumë të përdorshme, ato kanë një çmim të konsiderueshëm, të cilin shumica nga ne nuk mund t’a përballojnë dot. Andaj në këtë postim ne do t’ju tregojmë se si të aktivizoni përjetë çdo aplikacion që ofron kompania gjigante “Adobe” në një mënyrë interesante dhe efektive.

Hapi 1:

(Nëse e keni shkarkuar një apliakcion të Adobe më parë në kompjuterin tuaj, ju mund ta tejkaloni këtë hap.)

Si fillim ju duhet të pranoni “cookies” duke vizituar këtë link në mënyrë që më pas të shkarkoni një (apo disa) prej aplikacioneve që dëshironi direkt nga serverat e Adoe në link-et e mëposhtme.

Aplikacionet i përkasin gjeneratës së CC 2015. Për çdo apliakcion, link-u i parë është për PC ndërsa i dyti është për MAC.

Adobe Technical Communication Suite v6 (May 2015)
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/ATST/6/win32/TechCommunicationSuite_6_LREFDJ.7z
…………
Acrobat Pro DC v12 (Mar 15)
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/APRO/Solstice_Acrobat2015/win32/Acrobat_2015_Web_WWMUI.exe
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/APRO/Solstice_Acrobat2015/osx10/Acrobat_2015_Web_WWMUI.dmg

…………
After Effects CC 2015 v13.5
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AEFT/13_5/win64/AfterEffects_13_5_LS20.7z
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AEFT/13_5/osx10-64/AfterEffects_13_5_LS20.dmg
…………
Audition CC 2015 v8
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AUDT/8/win64/Audition_8_LS20.exe
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AUDT/8/osx10-64/Audition_8_LS20.dmg
…………
Bridge v6.1.1 (Latest update: Jun 15)
Base file remains unchanged from previous CC 2013. Get the updates.
x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/KBRG/6/win32/Bridge_6_LS20_win32.7z
x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/KBRG/6/win64/Bridge_6_LS20_win64.7z
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/KBRG/6/osx10/Bridge_6_LS20.dmg
…………
Camera Raw 9.1 (Jun 15)
http://helpx.adobe.com/content/help/en/x-productkb/multi/camera-raw-plug-in-installer/_jcr_content/main-pars/download/file.res/CameraRaw_9_1.zip
http://helpx.adobe.com/content/help/en/x-productkb/multi/camera-raw-plug-in-installer/_jcr_content/main-pars/download_0/file.res/CameraRaw_9_1.pkg.zip
…………
Captivate v8 (May 14) (Latest update: Oct 14)
x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/CPTV/8/win32/Captivate_8_LS21.7z
x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/CPTV/8/win64/Captivate_8_x64_LS21.7z
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/CPTV/8/osx10/Captivate_8_LS21.dmg
…………
Dreamweaver CC 2015 v16
x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/DRWV/16/win32/Dreamweaver_16_LS20.exe
x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/DRWV/16/win64/Dreamweaver_16_LS20.exe
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/DRWV/16/osx10-64/Dreamweaver_16_LS20.dmg
…………
Edge Animate v6 (May 15)
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/EDGE/6/win64/Edge_Animate_6_0_0_LS17.exe
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/EDGE/6/osx10-64/Edge_Animate_6_0_0_LS17.dmg
…………
Edge Code Preview 8 (May 14) (still in pre-release)
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/CODE/1/win32/Edge_Code_preview_8_LREF.7z
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/CODE/1/osx10/Edge_Code_preview_8_LREF.dmg
…………
Edge Reflow Preview 8.1 (Jun 15) (still in pre-release)
x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/RFLW/2/win32/Edge_Reflow_preview_8.1_LREF.7z
x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/RFLW/2/win64/Edge_Reflow_preview_8.1_LREF.7z
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/RFLW/2/osx10/Edge_Reflow_preview_8.1_LREF.dmg
…………
Flash Pro CC 2015 v15
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/FLPR/15/win64/Flash_Professional_15_LS20.exe
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/FLPR/15/osx10-64/Flash_Professional_15_LS20.dmg
…………
FrameMaker v13 (May 2015)
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/FM/13/win32/Framemaker_13_LREFDJ.7z
…………
FrameMaker XML Author v13 (May 2015)
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/FMXA/13/win32/FMXMLAuthor_13_LREFDJ.7z
…………
FrameMaker Publishing Server v13 (May 2015)
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/FMSV/13/win32/FramemakerPublishingServer_13_LS1.7z
…………
Illustrator CC 2015 v19
x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/ILST/19/win32/Illustrator_19_LS20_win32.7z
x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/ILST/19/win64/Illustrator_19_LS20_win64.7z
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/ILST/19/osx10-64/Illustrator_19_LS20.dmg
…………
InCopy CC 2015 v11
x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AICY/11/win32/InCopy_11_LS20_Win32.7z
x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AICY/11/win64/InCopy_11_LS20_Win64.7z
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AICY/11/osx10/InCopy_11_LS20.dmg
…………
InDesign CC 2015 v11
x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/IDSN/11/win32/InDesign_11_LS20_Win32.7z
x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/IDSN/11/win64/InDesign_11_LS20_Win64.7z
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/IDSN/11/osx10/InDesign_11_LS20.dmg
…………
InDesign CC Server 2014 v10 (Sep 14)
x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AIS/10/win64/InDesignServer_10_LS18.7z
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AIS/10/osx10-64/InDesignServer_10_LS18.dmg
…………
Lightroom v6 (Apr 15) (Latest update: Jun 15)
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/LTRM/6/win64/Lightroom_6_LS11.exe
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/LTRM/6/osx10/Lightroom_6_LS11.dmg
…………
Media Encoder v9
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AME/9/win64/AdobeMediaEncoder_9_LS20.exe
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/AME/9/osx10-64/AdobeMediaEncoder_9_LS20.dmg
…………
Muse CC 2015 (v9?)
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/MUSE/2015/win64/Muse_2015_0_CC_LS24.7z
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/MUSE/2015/osx10-64/Muse_2015_0_CC_LS24.dmg
…………
Photoshop CC 2015 v16
x86 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/PHSP/16/win32/Photoshop_16_LS20_win32.7z
x64 http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/PHSP/16/win64/Photoshop_16_LS20_win64.7z
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/PHSP/16/osx10/Photoshop_16_LS20.dmg
…………
Prelude CC 2015 v4
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/PRLD/4/win64/Prelude_4_LS20.exe
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/PRLD/4/osx10-64/Prelude_4_LS20.dmg
…………
Premiere Pro CC 2015 v9
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/PPRO/9/win64/PremierePro_9_LS20.7z
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/PPRO/9/osx10-64/PremierePro_9_LS20.dmg
…………
RoboHelp v12 (May 2015)
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/RBHP/12/win32/RoboHelp_12_LREFDJ.7z
…………
SpeedGrade CC 2015 v9
http://trials3.adobe.com/AdobeProducts/SPGD/9/win64/SpeedGrade_9_LS20.exe

Hapi 2:

Pasi të keni shkarkuar aplikacionin e Adobe, fikni internetin, në mënyrë që programi mos të komunikojë me serverat e Adobe dhe t’ju kërkojë të futni të dhënat tuaja për të vërtetuar nëse ju e keni blerë këtë software.

Hapi 3:

Filloni instalimin. Klikoni “Install” > Sign In > Connect Later > Accept. Shkarkoni gjeneruesin e serialeve nga ky link (Password: PCTutorials), dhe zgjidhni një nga aplikacionet dhe gjeneroni një serial. KUJDES! Mos e mbyllni gjeneruesin e serialeve pasi të keni kopjuar serialin.

Futeni serialin në dritaren e instalimit të aplikacionit të Adobe, klkoni “Next” > Connect Later >Install.

Hapi 4:

Pasi të ketë përfunduar instalimi, klikoni “Launch Now”, në dritaren që do t’ju shfaqet klikoni “Having trouble connecting to the internet?”, klikoni “Offline Activation” > “Generate Request Code”.

Kopjojeni kodin e gjeneruar, e më pas futeni tek “Request” tek gjeneruesi i serialeve. Më pas klikoni “Generate” për të marrë kodin e përgjigjes. Kopjojeni kodin e gjeneruar dhe futeni tek dritarja e aplikacionit. Klikoni “Activate” > Launch. Mbylleni aplikacionin.

Hapi 5:

Hapeni “Notepad”-in si administrator. Klikoni “File” > “Open” dhe navigoni tek “%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts”.  Në rreshtin e fundit shtoni:

# Adobe Blocker

127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com

Klkioni “File” > “Save”.

Tanimë nuk ju mbetet gjë tjetër veçse të vazhdoni e të përdorni këto aplikacione për jetë dhe pa probleme. Ju mund t’i përditësoni ato nëpërmjet “Adobe Application Manager”.

Nëse keni hasur vështirësi përgjatë ndonjë prej hapave të mësipërm, mund t’i hidhni një sy videos më poshtë e cila ju tregon hap-pas-hapi metodën, ose mund të na shkruani në komente.

  • 262 Posts
  • 0 Comments
Fiordi është kryeredaktor i Informatriks. Ai është i hapur për çdo sugjerim, ide apo thashethem që mund të keni.