Përditisimi Windows 10 Anniversary do të sjell pasqyrimin e njoftimeve Android në Desktop

Pak ditë më parë, Microsoft zbuloi se përditësimi ardhshëm i Windows 10 Anniversary do të mbështesë pasqyrimin e njoftimeve për pajisjet Android. Kjo “magji” është bërë e mundur me anë të Action Center në cloud dhe Cortana për Android, duke u dhënë mundësinë përdoruesve jo vetëm të shohin dhe të anashkalojn njoftimet e Android në kompjuterin e tyre, por ju mund edhe të ndërveproni me ta gjithashtu, duke iu përgjigjur mesazheve direkt nga njoftimet që shfaqen në Windows 10.

Për të ilustruar më mirë këtë karakteristikë të re, MSPowerUser ka ngarkuar një video demo në YouTube ku tregon saktësisht se si funksionon kjo karakteristikë në pajisje të ndryshme, duke përfshirë Android. Pjesa më e mirë është se zhvilluesit nuk do të kenë nevojë të implementojn asnjë karakteritstikë të re në aplikacionet e tyre, kjo karakteristikë mbështetet automatikisht. Për të parë demon, shikoni videon më lartë (pjesa më e mirë vazhdon në minutën 16:30).

Me sistemin e operimit për desktop më të përdorur në botë që mbështet sistemin e operimit mobile më të përdorur në botë, Microsoft është duke provuar se ata me të vërtetë janë një forcë që duhen llogaritur.